Imperiets Lagbok

§ 1

§ 2 Medborgarbalken

  • Straffet för en medborgare för överlagt mord är avrättning..
  • Straffet för att slå en adelsman är offentlig förnedring.
  • Straffet för att ge mutor är avrättning.
  • Straffet för att kidnappa en medborgare är 10 års fängelse.

§ 3

§ 4 Djurrättsbrott

  • Straffet för lemlästa/misshandla en hund är brännmärkning
  • Straffet för lemlästa/misshandla en katt är en dag i stupstock
  • Straffet för att stjäla en häst är hängning.
  • Straffet för att döda en annan mans boskap är böter baserat på inkomst och klass.

Imperiets Lagbok

stål eld och blod jonasdavidsson91